Studia osteopatyczne zostały uwieńczone zdanym egzaminem. Dużo nauki, dużo emocji i radość. To były 4 lata wypełnione zadziwieniem i fascynacją. Wreszcie poczułam, że znalazłam to czego szukałam, podejście medyczne do człowieka, które uwzględnia cały jego organizm a także jego emocje i duszę w leczeniu. Podejście, które wymaga wszechstronnej, rzetelnej wiedzy i umiejętności, które rodzą się z doświadczenia i otwarcia na subtelniejsze wymiary. Spojrzenia na człowieka, które zawiera w sobie zachwyt, fascynację i współczucie. Spotkałam tutaj wspaniałych nauczycieli z rónych stron świata. Nauczycieli posiadających bardzo głęboką wiedzę medyczną a oprócz niej, wykonywujących swój zawód z pasją i zaangażowaniem. Obserwowałam, a nawet kika razy doświadczyłam natychmiastowego uzdrowienia jakiejś części mnie i odejścia bólu. Spotkałam też wspaniałych ludzi, studetów, którzy podeszli do nauki w Akademii z totalnym zaangażowaniem i wielkim szacunkiem do nauczycieli. Jestem bardzo wdzięczna za przekazaną mi wiedzę i bardzo cieszę się, że mogę się nią dziellić z pacjentami!