Cieśń barkowa

 

Nazwa ta oznacza zespół objawów, których przyczyną jest ucisk powodujący ból i stan zapalny struktur budujących staw ramienny. Ze względu na położenie chorych tkanek możemy podzielić cieśń barkową na wewnętrzną (objawy powodują struktury znajdujące się wewnątrz stawu: np. obrąbek stawowy) lub zewnętrzną (objawy powodują struktury położone na zewnątrz stawu np. kaletka ramienna, więzadła stawowe lub ścięgna zmienionych zapalnie mięśni). Zadaniem rehabilitanta jest wykonanie odpowiednich testów różnicowych w celu zlokalizowania konkretnej struktury powodującej dolegliwości pacjenta. W razie wątpliwości celowe jest zrobienia badań obrazowych (MRI, TM, RTG). Terapia zależy od źródła bólu pacjenta. W wielu wypadkach wyleczenie dolegliwości możliwe jest po zastosowaniu terapii manualnej i masażu poprzecznego. W każdym wypadku konieczne są ćwiczenia rehabilitacyjne przywracające właściwą biomechanikę w stawie ramiennym. W przypadku kompresji i uszkodzenia chrząstki stawowej lub obrąbka stawowego konieczna może być interwencja chirurgiczna.

Po urazach ortopedycznych