BÓLE GŁOWY I MIGRENY

 

Travel i Simons wymienili niektóre znane autonomiczne objawy obecności punktów spustowych, na przykład zaczerwienienie oczu i łzawienie, nieostre widzenie, opadanie powiek, nadmierne wydzielanie śliny oraz katar. Punkty spustowe w mięśniach szyi mogą wywoływać nieukładowe zawroty w głowy, zaburzenia zmysłu równowagi, przewlekły kaszel, przekrwienie błony śluzowej zatok i katar zatokowy. Przytykanie się uszu i rodzaj trzepotania w uszach mogą być spowodowane punktami w spustowymi w mięśniu skrzydłowym przyśrodkowym znajdującym sie w w szczęce. Ku wielkiemu zaskoczeniu – punkt spustowy w mięśniu piersiowym większym może wywoływać arytmie serca. (Simon, Travel i Simon 1999.)”

„Terapia punktów spustowych. Praktyczny podręcznik. ” Clair Davies, Amber Davies

 

Ból głowy jest często spotykaną, uciążliwą i trudną do wyleczenia dolegliwością. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn bólów głowy, np. przewlekły stres, zwiększone napięcie mięśniowe o charakterze psychogennym lub posturalnym (powstające np. przez częste wysuwanie głowy do przodu w czasie pracy przy komputerze lub podczas prowadzenia samochodu), dysbalans natury chemicznej (np. zaburzenia hormonalne), zaburzenia oddechowe (hiperwentylacja – szybki, płytki oddech), zażywanie niektórych leków, jak również dysfunkcja naczyniowa lub zapalenie zatok.  

Leon Chaitow w książce: „Masaż leczniczy – Bóle głowy i górnego odcinka kręgosłupa”  opisuje dwa podstawowe typy bólu głowy:

Typ naczyniowy: ból odczuwany jako pulsujący, zlokalizowany wewnątrz czaszki, jest wywołany zwiększonym ciśnieniem płynów ustrojowych (krew, limfa), nazywany zwykle migreną.

Typ napięciowy: jest wynikiem skrócenia tkanek miękkich w okolicy głowy, szyi i karku, występującego najczęściej jako efekt stresu lub zaburzeń posturalnych. Ból odczuwany jest najczęściej na zewnątrz czaszki.

Obydwu typom bólu głowy zazwyczaj towarzyszy, najczęściej nieuświadomiona skłonność do hiperwentylacji, lub innych zaburzeń oddechowych. Hiperwentylacja powodując zwiększenie CO2 w organizmie uruchamia cały ciąg reakcji chemicznych, które prowadzą do kurczenia się i rozszerzania naczyń krwionośnych oraz spadku stężenia cukru we krwi, a co za tym idzie rozwoju bólu głowy.

Najczęstszym typem bólu głowy jest ten o charakterze napięciowym. Cierpi na niego 75% osób doświaczających tej dolegliwości. Zlokalizowany jest na zewnątrz czaszki, ma charakter opasujący, towarzyszy mu duże napięcie oraz sztywność w oklicy głowy, szyi oraz karku.

Napięciowy ból głowy najczęściej rozwija się w wyniku przedłużającego się stresu lub niewłaściwych wzorców posturalnych, które powodują nadmierne napięcie i skrócenie mięśni w omawianych okolicach, w wyniku czego powstaje ich niedotlenienie i aktywizacja punktów spustowych. Opisywane punkty zlokalizowane są w mięśniach pochyłych, podpotylicznych, mostkowo-obojczykowo-sutkowych, mieśniu czworobocznym, oraz mięśniach głowy: żwaczu, mięśniu skrzydłowatym, ciemieniowym, czołowo-potylicznym i innych. Punkty spustowe powodując ból miejscowy i rzutowany do oddalonych od nich okolic wywołują, w zależności od lokalizacji, ból głowy w okolicy czołowej, skroniowej, potylicznej lub ciemieniowej.

Inną przyczyną rozwoju bólów głowy może być wypadek samochodowy, w wyniku którego doszło do urazu w górnym odcinku kręgosłupa szyjnego, jak również inne przebyte w przeszłości urazy lub powtarzające się mikrourazy kręgosłupa szyjnego oraz choroba zwyrodnieniowa omawianego odcinka kręgosłupa. Ból głowy może być efektem zaburzenia biomechaniki stawu skroniowo-żuchwowego, np.często towarzyszy skłonności do nocnego zgrzytania zębami (tzw. bruksizmowi). W tym wypadku najczęstszym czynnikiem wyzwalającym tego typu dolegliwości jest stres.

W przypadku napięciowego bólu głowy skuteczną metodą leczenia jest masaż leczniczy zawierający: terapię punktów spustowych, masaż tkanek głębokich, masaż mięśniowo-powięziowy, uwalnianie pozycyjne oraz terapia czaszkowo-krzyżowa, jak również, w konkretnych przypadkach, terapia manualna ackermana, dla odblokowania stawów szczytowo-potylicznych i techniki mobilizacji oraz masażu stawów skroniowo- żuchwowych. Jednocześnie bardzo często niezbędne jest wprowadzenie technik relaksacyjnych, a czasami podjęcie psychoterapii. Niesłychanie ważne jest zadbanie o właściwy wzorzec oddechowy. Aby utrzymać efekty zabiegów konieczne jest wykonywanie ćwiczeń, które mają na celu zmianę nawyków posturalnych, rozciągnięcie lub wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych. Takie multidyscyplinarne podejście na pewno przyniesie efekty i pomoże zapomnieć o bólu głowy.

Więcej informacji o bólu głowy mogą Państwo znaleźć na stronie: http://gabinetsurya.blogspot.com/2012/09/powszechnymobecnie-problemem-z-ktorym.html  

Rehabilitacja stomatognatyczna