BRUKSIZM

 

Żuchwa jest bardziej niż podatna na czynniki psychologiczne niż jakakolwiek inna kość głowy(…) nie wyrażona agresja, determinacja lub strach przed mówieniem wywołują zmiany w ruchu żuchwy, od niewielkich po dramatyczne. Na przykład w stanie wściekłości żuchwa jest pod wpływem tak ogromnego napięcia nerwowego, że traci prawie cały ruch” 

„Manipulacje cząstkowe na tkankach kostny i tkankach miękkich. Teoria i praktyka ” Leon Chaitow

Bruksizm (ang. bruxism, z gr. βρυγμός = zgrzytać zębami) to termin medyczny określający patologiczne tarcie zębami żuchwy o zęby szczęki, występujący najczęściej w nocy (zgrzytanie zębami). Bruksizm zaliczany jest do parasomnii.” –  to definicja bruksizmu, którą można znaleźć w wikipedii.
„Choroba doprowadza do rozchwiania zębów w szczęce i żuchwie, starcia koron zębowych, pękania szkliwa, zmian – początkowo zapalnych, a następnie zwyrodnieniowych w stawach skroniowo-żuchwowych, prowadzących do ograniczenia ruchów w tych stawach. Bruksizm może doprowadzać do przewlekłego bólu głowy. Zgrzytanie zębami stanowi ponadto problem społeczny, ponieważ może też wywoływać zaburzenia snu u partnerów śpiących w tym samym łóżku.”

„Najnowsze badania wykazały, że jedną z przyczyn bruksizmu są funkcjonalne zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ), które mogą mieć swoje źródło w wadzie postawy. Przyczyn choroby upatruje się również w przewlekłym stresie i przepracowaniu, oraz w zaburzeniach emocjonalnych, polegających na braku pewności siebie i nieumiejętności ekspresji złości i agresji lub strachu przed utratą kontroli nad otoczeniem i swoim życiem. Brak świadomości powyższych emocji i nieumiejętność rozładowania napięcia, które im towarzyszy powoduje, że spychane są one do podświadomości a energia związana z nimi znajduje ujście w postaci parafunkcji podczas snu, pracy lub w innych sytuacjach, kiedy świadoma kontrola mięśni znika. Parafunkcje należą do zaburzeń czynnościowych narządu żucia i charakteryzują czynności zastępcze niezwiązane z fizjologiczną funkcją mięśni jamy ustnej tj. żucia, przełykania, mowy, ziewania, kichania i kaszlu. Miejscem wyzwolenia parafunkcji jest układ limbiczny, odpowiedzialny za przetwarzanie emocji.”

Powyższe fragmenty pochodzą z artykułu zamieszczonego na blogu: http://gabinetsurya.blogspot.com/2014/09/bruksizm-czyli-pacz-i-zgrzytanie-zebow.html. gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat bruksizmu i jego leczenia.

W Gabinecie Surya prowadzimy terapię wspomagającą leczenie bruksizmu za pomocą ćwiczeń leczniczych, masażu leczniczego, terapii manualnej stawu skroniowo-żuchwowego oraz szczytowo-potylicznego (jeśli zachodzi taka potrzeba i nie ma przeciwskazań) reedukacji oddechowej oraz terapii czaszkowo-krzyżowej.

Ważne jest zrozumienie, że aby osiągnąć sukces w leczeniu tego schorzenia konieczne jest dotarcie do przyczyny, które wywołała parafunkcję stawu skroniowo-żuchwowego ( stres, zaburzenia emocjonalne, problemy w pracy, zaburzenia biomechaniczne na linii miednica- staw szczytowo potyliczny-staw skroniowo-żuchwowy, zaburzenia mięśniowo-powięziowe) jak również holistyczne podejście do problemu, obejmujące z jednej strony usunięcie podwyższonego napięcia tkanek miękkich, jak również zrozumienie przyczyn napięcia emocjonalnego i praca nad jego wyciszeniem. Wprowadzenie pozytywnych zmian dotyczących nawyków posturalnych, zwiększenie świadomości ciała i umysłu, praca nad umiejętnością radzenia sobie ze stresem, opanowanie technik relaksacyjnych oraz systematyczne wykonywanie ćwiczeń z pewnością pomoże pozbyć się tego schorzenia.     

Rehabilitacja stomatognatyczna