Rehabilitacja stomatognatyczna
stawu skroniowo-żuchwowego

 

„Z badań epidemiologicznych wynika, że zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego są trzecią, co do częstości występowania, chorobą stomatologiczną o charakterze społecznym. Są chorobą cywilizacyjną, której liczba chorych wzrasta w ostatnich latach i obejmuje wszystkie grupy wiekowe [6, 8]. Czynniki etiopatogenne dysfunkcji us mogą mieć charakter ogólny, miejscowy lub mieszany – złożony. Do przyczyn ogólnych zalicza się między innymi: stres, zaburzenia funkcji układu hormonalnego, nieprawidłową postawę ciała.”

Rehabilitacja stomatognatyczna zajmuje się leczeniem dysfunkcji w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, szyi i głowy.

Układ stomatognatyczny obejmuje zespół czynnościowy tkanek i narządów w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki, podstawy czaszki i szyi, odpowiedzialny jest za rzucie, mowę, śpiew i artykulację dźwięków, oddychanie i wyrażanie emocji.

Najczęstszą przyczyną dysfunkcji w stawach skroniowo-żuchwowych jest przewlekły stres (o tym co to jest przewlekły stres i jego konsekwencjach można przeczytać więcej w znakomitej książce Roberta Sapolskiego pt. „Dlaczego zebry nie mają wrzodów”), tendencja do „przeżuwania” wydarzeń oraz problemy z wyrażaniem złości, które to czynniki powodują silne napięcie mięśni żucia, zaciskanie i zgrzytanie zębami prowadzące do ich zniszczenia (bruksizm). Zaburzenie napięcia mięśni w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego SSŻ, mięśni szyi i obręczy barkowej może również powodować następujące objawy: bóle głowy, szumy uszne, spastyczne napięcie mięśni żuchwy i szyi, ruchy mimowolne głowy oraz zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego. Dlatego też w leczeniu US podstawowe znaczenie mają techniki regulowania pracy układu autonomicznego (współczulnego: reakcja walka/ucieczka i przywspółczulnego, który jest aktywny w czasie relaksu), jak również metody relaksacji oraz techniki przywracania właściwej trofiki tkanek i odżywienia mięśni.
Inną przyczyną problemów SSŻ może być dysfunkcja posturalna lub nagły uraz.

Rehabilitację SSŻ poprzedza dokładne badanie kliniczne stawu. Badanie stawu trwa 1 godzinę i zawiera analizę posturalną wg Langlade’a, Manualną Funkcjonalną Analizę URNŻ (MFA) oraz badanie palpacyjne mięśni głowy i szyi wg Festy. Badanie to pozwala na postawienie diagnozy, która determinuje zastosowanie odpowiednich metod leczenia. W zmianach zwyrodnieniowych w SSŻ i nieprawidłowym zgryzie leczenie stawu powinno obejmować współpracę fizjoterapeuty, psychologa, lekarza ortodonty oraz chirurga SSŻ.

Rehabilitacja stomatologiczna/stomatognatyczna leczy:

1. Bruksizm (zgrzytanie zębami, wzmożone napięcie mięśniowe )  i inne parafunkcje

2. Trzaski i „przeskakiwania” w stawach skroniowo-żuchwowych

3. Ból, zawroty głowy oraz bólu szyjnego odcinka kręgosłupa

4.Ból w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych

5. NIektóre rodzaje szumów usznych

6. Napięciowy ból głowy

7. Stany po operacji w obrębie narządu żucia, głowy, szyi, klatki piersiowej.

8. Zbaczanie, ograniczone otwieranie ust lub hipermobilność

9.Stany pourazowe żuchwy (częste w sportach kontaktowych-Kick-boxing, Tajski boks, Kyokushin- karate itd.)

Terapia manualna oraz masaż leczniczy w obrębie układu stomatognatycznego są szczególnie polecane osobom wykonującym zawód aktora, piosenkarza, śpiewaka, lektora i inne.

Metody używane przez nas w rehabilitacji stomatologicznej to: terapia manualna, terapia czaszkowo – krzyżowa, masaż leczniczy, techniki osteopatyczne, ćwiczenia stawu skroniowo-żuchwowego i szyi, propriocepcje, techniki używane w rehabilitacji posturalnej. Jedną z metod szczególnie polecanych osobom z problemami w obrębie narządu rzucia, w ramach codziennej terapii jest trening autogenny Jacobsona: https://www.youtube.com/watch?v=GnyCpEh39hs

Rehabilitacja stomatognatyczna

Inne kategorie